Dion Fortune

 
PSYCHICKÁ SEBEOBRANA

 

OBSAH

Úvodní slovo autorky

Díl 1. Stanovení diagnózy

 1. Znaky psychického útoku
 2. Analýza psychických útoků
 3. Příklady moderního čarodějnictví
 4. Vysílání astrálního těla
 5. Vampyrismus
 6. Strašidelné jevy
 7. Obraz nemoci mimolidských styků
 8. Typická nebezpečí ceremoniální magie
Díl 2. Kritéria diagnózy
 1. Rozdíly mezi objektivním psychickým napadením a subjektivní poruchou
 2. Neokultní nebezpečí ze strany černé lóže
 3. Psychický prvek při mentální poruše
Díl 3. Diagnóza psychického napadení
 1. Metody při provádění psychického útoku
 2. Důvody psychického útoku I
 3. Důvody psychického útoku II
Díl 4. Metody obrany proti psychickému útoku
 1. Psychický aspekt psychického útoku a psychické obrany
 2. Metody obrany I
 3. Metody obrany II
 4. Metody obrany III
 5. Metody obrany IV
Dion Fortune,

pravým jménem Violet M. Firthová, studovala psychologii a věnovala se v Anglii psychoterapii. V lóži pověstného hermetického řádu Golden Dawn (Zlatý úsvit) plně rozvinula své psychické schopnosti. Bratři lóže poznali její zvláštní poslání v této inkarnaci a hovořili o ní jako o „staré duši“, která již prošla nesčetnými vtěleními. Ve svých třiceti letech založila vlastní lóži „Bratrstvo vnitřního světla“. Poznala, jak snadno mohou být psychické okultní síly zneužívány nezralými lidmi ke škodě jiných. Na základě svých zkušeností proto ukázala, jak je možno se bránit proti vlivům okolí, proti vesměs tajným, neviditelným psychickým útokům. Dala tehdy veřejnosti poznatky, které staří zasvěcenci bedlivě střežili a sdělovali ústně jen vybraným žákům. Hloubka jejích poznatků, především z oblasti ničení zla pomocí absorpce (pohlcování) a jeho proměnu v lásku, svědčí o jejich správnosti, srovnatelných s pravou alchymickou přeměnou olova ve zlato. Zemřela v pětapadesáti letech na otravu krve. Svůj úkol však v tomto životě splnila. Kniha poprvé vyšla v Anglii v roce 1930, byla přeložena do mnoha jazyků a vyšla téměř v celém světě, nyní poprvé vychází v České republice. I když na nás z knihy občas dýchne myšlení staré šedesát pět let a věda v určitých oblastech poznání lidské duše přece jenom postoupila o kousek dál, zavádí nás do světa, který nám stále zůstává utajen.

Vydavatel

Ediční poznámka
Slova s koncovkou -zmus opravujeme na -smus, i ve tvarech odvozených. Filozofie přepisujeme jako filosofie, akasha jako akaša, Shiva jako Šiva a podobně u dalších vlastních jmen s již vžitým českým přepisem. Neustálené používání slova Sefira/Sefíra/Sefirot ve tvaru maskulina i feminina, singuláru i plurálu, necháváme bez oprav. Podobně elementál(-a) a mnohé další.

zariatnatmik

 


knihovna (Přeložil Vladimír Sládeček, redakčně upravil ing. Ludvík Kollár, vydalo vydavatelství KOMERS v roce 1995.)